Angut Illernartitaq

Tupinnartup Ray Aguilerap nassuiarneqarnera,

Robert Thompson-imit.*

 

Ray Aguilera paasissagaanni oqaatsit paasissutissat marluk nassuiaqqaartariaqarput.

Siullermik,Illernartitaq (dedicate) nassuiaataa:American Heritage Dictionary naapertorlugu,

1.Illuartippaa immikkut atugassatut.

2.(Nammineq) tunniutivinneq iluunngarluni,-immikkoortillugu inniminarsisippaa.

3.Allatsippaa (s.i.atuagaq) kimulluunniit

Aappaatigut,Tupinnartumik saqqummersoq,aamma American Heritage Dictionary naapertorlugu,

1.Pisimasoq,imaluunniit ilumut pisimasut malugissutinik nalujunnaarneqarsimasut.

2.a.Tigussaasoq nalinginnaanngitsoq imaluunniit pisimasoq nalinginnaanngitsoq.

   b.Inuk pitsaangaartumik torrallaasoq imaluunniit torrallaalluni qanoq iliuuseqartoq.

 

Ukiuni pingasuni siullerni Ray "angalanermini" akornutissarpassuarnik naammattuuisarsimavoq,sorsullugilli

ajugaaffigisarsimavai,Kristumiutullu ingerlanermini nakussatsikkiartuaarsimalluni paasiartuleramiuk immik-

korluinnaq siunertaqartumik toqqarneqarsimalluni.

 

Biibilimik paasisimasaqaqqissaanngikkaluarluni,allanilluunniit guutisiornermut tunngasunik ilisimasaqariinngik-

kaluarluni,allamillu kissaateqarani taamaallaat Kristumiuulluarnissamik,Ray inuunermini akisussaaffimmik an-

nerpaamik tigusaqarsimavoq akuerisaminik.Ilagiit siulersortaannit isornartorsiorneqartaraluarluni,ikinngutinit i-

lisarisimasanillu upperineqartanngikkaluarluni,namminerlu inuinnartut nalornisoortaraluarluni,suliami naammas-

sinissaanut Ray-ip tamakkua anusinnguutigisimanngilai.Soorlu pissutsit taamaattut Ray-imut anusinngorsaa-

titut naammassagaluartut,aamma saniatigut kipisuitsumik anersaat silarsuaanniit sorsutassarpassuaqartarpoq

misilinneqaatissarpassuaqartarlunilu.Ray-immi sorsunneri,Guuti sinnerlugu,sorsunnerupput diaavulumut sinin-

ngisaannartumut (Ef.6,12).Taamaattumik Ray-ip tamakku pillugit eqiingalluarnissani sapaatip akunnikkaartumik

ullukkaartumik akunnerillumi nungullugit sianigeqqissaartariaqarpaa.

 

Ray oqarpoq nammineq pruffiitiunani,taamaattorli siulittuutinik tigooraajuarpoq.Assersuutinik atuisinnaaneq ilisi-

manngilaa,taamaattorli takorluukkanik assersuutinillu tigooraajuarpoq.Biibilimik paasisimannilluartuunngilaq,qin-

nuvigineqartarlunili Biibili atoqqullugu.Ilagiit iluanni qaffasinniartuunngilaq,taamaattorli ilagiinni oqartussaassusi-

likkat tusaamanerlutallu ittuujuisaarfigisarpai.Nutaaleritussuseq mumisitsinerlu uumigisuuvai,sulineratali isumaa

ilusaalu nutaaliornerullunilu mumisitsineruvoq.

 

Ray-ip inuunera pisariusoorpasippoq,artornartuulluni paatsiveqarpasinnanilu,ilaatigut.Taamaakkaluartoq Ray-ip

suliassani aallussimavaa Guutimillu pisami siunertaa angorusuttuaannarsimallugu: Tamaasa allakkit;atuagan-

ngortikkit;oqaaserlu silarsuarmut siaruarterlugu.Ray qinnuvigineqarpoq taamaalioqqullugu,qulanngivillunilu up-

peraa Guutip matunik ammaasinnaassusia attaveqalersitsisinnaassusialu,suliarsuullu matuma kimilissuup naa-

mmassinissaanut isumannaarisinnaaneranik.

 

Ray angutaavoq illernartitaq.Allaniit immikkoortinneqarsimavoq,Guutimiit,siunertamut immikkut ittumut.Suliassa-

minut tunniusimalluinnarpoq iluunngarlunilu aallullugu.Suullu tamaasa pilliutigisimavai atuakkiorniarluni,Guuti pil-

luguunngitsoq,Guutimiilli.

 

Atuakkap taassuma imarinngilaa Ray-ip inuunera,suna upperineraa,qanorlumi misigisaqarsimanera.Atuakkap i-

maraa allanngornissaq;atuakkap imaraa nalujunnaarsitaanissaq;atuakkap imaraa Guutimut uternissaq.Ray mi-

sigisimavoq ilagiit iluanni akornusersuisoqartoq.Neriuutigaarput uumap atuakkap malitsigiumaaraa tamanut ilor-

raap tungaanut allanngornissaq - Kristumiunut kristumiuunngitsunullumi.Pingaarnerusorlu aana,Ray-ip ilagiinni

allannguinissaq takorusummagu.

 

Ray sorsuppoq qattunermullusooq majuaatigaluni.Ilagiinni siuttuusuniit sioorasaagaasutut ersiortitaasutullu mi-

sigisimavoq allassimasut pissutigalugit.Taakkorpiaappulli allassimasat siaruartigaasimasullu pisarialimmik al-

lannguisuusussat.Nakuussuseq nakuusernerlu,nutaalerinissamullu iliuutsit allannguinissamut  aqqutaasinnaan-

ngillat.Oqaatsit allatat,Guutip Oqaasia kisimi,silarsuarmi tamarmi Timimut allannguinissamut naammappoq.

 

Allannguineq annerpaaq,ilagiinni,1500-kkunni pisimavoq guutisiornerup piinik ilinniarsimasoq Martin Luther aq-

qutigalugu.Ilagiinni katuuliusuni isumasianik aalajangiussiinnarsimanerit unammillerpai.Atuakkiarpassuaqarpoq

sunniisinnaassuseqarlunilu oqalugiallaqqinnermigut.Inuit tyskiusut 1520-kkunni nakuusernertalimmik pikititsisi-

massagaluarput imaluunniit allanngortitsiniarlutik iliuuseqarsimassagaluarput,Martin Lutherip taamatut ilioqqu-

simagaluarpatik.Martin Lutherilli Guutip Oqaasia allappaa saqqummersillugulu.Guutip Oqaasia inunnit ataasiak-

kaanit siaruarterneqarpoq,ikioqatigiiffittut attaveqaqatigiiffittut,taamanikkullu ilagiinni oqartussaasut unammilliler-

lugit.Martin Lutherip aamma nalunngilaa Satanip inuit ataasiakkaat saassussinnaagai,Guutilli suliaa naammas-

sineqaraangat,Oqaasianik siaruarterinikkut,diaavulumut annernangaartartuuvoq.

 

Ray Aguilera guutisiornermut tunngasunik ilinniarsimasuunngilaq.Taamaakkaluartorli Guutip Oqaasia siaruarter-

paa ilitsersorneqarnini najoqqutaralugu.Atorpaa Guutimit pisumit akuliuffigineqarneq takorluukkatigut pisimasuti-

gullu.Båndimut immiussivimmut immiussuivoq,pisimasullu tamaqqinnaasa nammineq oqaatsini allariaasinilu ma-

lillugit allattuilluni.Ray atuakkiortuunngilaq,taamaattumik allattarpoq soorlumi ikinngut oqaloqatigiinnarlugu.Ray-ip

suliai qamanngavik pisuupput,akissarsiniutaanatik,kikkunnulli tamanut allataallutik,Kristumiunut kristumiuunngit-

sunullu.

 

Ray-ip inuunermi maani naammassiniagassaa pisariunngitsuuvoq:Guutip Oqaasia tamanut anngutissallugu.Il-

lernartitaanermigut naammassiniagassani taanna anguvaa.Tupinnarluinnarpoq Ray-ip suliai,naak ilaannakuuga-

luartumik,USA-mut tamarmut avataanullumi siaruarterneqarmata atuarneqarlutillu.Suliaasa ilaat aggornikualut-

taalu silarsuarmut tamarmut siaruartersimapput.Suliaq naammassippat kikkunnit tamanit takuneqarsinnaann-

ussapput,Guutimmi piumasarimmagu,Guutip Oqaasia tamanit atuarneqassasoq.

 

* Robert Thompson ilinniartitsisuuvoq/silamiut ingerlaasiannut ilinniarsimasuuvoq,oqaluttuarporlu Naalakkap ar-

lalinnik sinnattortissimagaani unnunnilu arlalinni eqqissisimatissimanagu,suliakkersimagaanilu siulequt una al-

laqqullugu Allakkallu Illernartut atoqullugit.

 

_______________________________________________________________________________________